دسته: طراحی و تولید چندرسانه ای ها

نمونه کارهای دانشجویان در تولید نرم افزار

نمونه کارهای دانشجویان در تولید نرم افزار

با سلام نظر به اینکه قرار بود نمونه ای از کارهای دانشجویان ترم قبل را خدمتتان ارایه کنم، بدون اینکه بخواهم درباره کار داوری داشته باشم، موارد پیوست را روی سایت قرار میدهم تا...

رفتن به نوارابزار