دسته: یادگیری الکترونیکی

معرفی کنفرانس

Tenth International Conference on eLearning & Innovative Pedagogies University of Toronto   یادگیری الکترونیکی یکی از حوزه های نوظهور و بین رشته ای است و به دلیل چندبعدی بودن، چالش های بیشماری را ایجاد...

نقد کتاب بجای مقاله

نقد کتاب بجای مقاله

به اطلاع می رسد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سالهای گذشته اقدام به نقد کتب دانشگاهی در حیطه علوم انسانی نموده است. شما می توانید نقدی که بر کتب درسی شما شده...

رفتن به نوارابزار