دسته: یادگیری الکترونیکی

نکاتی برای Leaderboard

  در این مقاله به ارائه ۹ نکته می پردازیم تا بتوانیم بر اساس آن به یکپارچه سازی leaderboard ها پرداخته و از آنها برای برنامه های آموزشی آنلاین خود استفاده کنیم. زمانی که...

تکنولوژی تجزیه و تحلیل داده های آموزشی (به منظور تصمیم گیری های داده محور در مدارس ۳)

سیاست گذاری مجموعه های آموزشی براساس تجزیه و تحلیل، بررسی و تفسیر داده ها شکل می گیرند. حال توانایی درک داده ها توسط معلمان و چگونگی به کارگیری آن ها نیز می تواند در...

تکنولوژی تجزیه و تحلیل داده های آموزشی (به منظور تصمیم گیری های داده محور در مدارس ۲)

نظام آموزشی می بایست این اجازه را به مدارس بدهد تا مستقل عمل کرده و در جهت کسب خروجی های تحصیلی بهتر برای یادگیرندگان تلاش کنند. با این وجود مدارس و موسسه های آموزشی...

ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش الکترونیکی

چکیده:  مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان مطلوبیت دوره­های آموزش الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش ­ های الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و آموزشیاران در سال ۸۸-۸۹...

چگونه با گرفتن اطلاعات درس از فراگیر یک محتوای تعاملی بسازیم ۲

در مقاله“چگونه با گرفتن اطلاعات درس از فراگیر یک محتوای تعاملی بسازیم” در رابطه با تفاوت محتواهایی که اطلاعات را به فراگیر می دهند و محتواهایی که با طرح سوالات و چالش هایی فراگیر...

رفتن به نوارابزار