طرح درس ۹۷۲

قابل توجه دانشجویان عزیز: در لینک طرح دروس ترم دوم را مشاهده می کنید. لطفا درس خود را پیدا کنید و تلاش نمایید با پیش مطالعه با آمادگی بیشتر به کلاس بیاید. در خصوص فعالیت های دانشجویی نیز به تذکرات اینجانب و براساس زمانبندی طرح درس فعالیت مربوط را انجام دهید. بدیهی نظم زمانی در بارم نهایی موثر است.

تصویر پروفایل admin

admin

اینجانب محمد رضا نیلی دارای دکترای تکنولوژی آموزشی از دانشگاه کلن آلمان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه علمی دانشیاری هستم. علایق بنده در خصوص تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی، مباحث نظری مرتبط با تکنولوژی آموزشی، طراحی آموزشی و روش های تدریس می باشد

شما ممکن است این را هم بپسندید

رفتن به نوارابزار