۹۰۱ اصول برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا/یادآوری آزمون میان ترم و چند سوال

۹۰۱ اصول برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا/یادآوری آزمون میان ترم و چند سوال

سلاممجددا آزمون میان ترم در ۲۰ و ۲۱ آذرماه یادآوری می شود.با پیش مطالعه صفحات ۱۷۱ تا ۱۹۹ لطفا به موارد زیر پاسخ دهید: با ذکر سه دیدگاه در انتخاب محتوا، تفاوت پویا و...

۹۰۱ تکنولوژی آموزشی پیشرفته/آزمون میان ترم و چند سوال

۹۰۱ تکنولوژی آموزشی پیشرفته/آزمون میان ترم و چند سوال

سلامبا توجه به توافق دانشجویان در کلاس آزمون میان ترم در ۲۹ آذرماه برگزار می شود. لطفا الگوی تدریس گانیه و مریل را بخوبی مطالعه فرمایید و به سوالات زیر به تفکیک اسامی نوشته...

۹۰۱ سمینار در تکنولوژی آموزشی/آزمون میان ترم

۹۰۱ سمینار در تکنولوژی آموزشی/آزمون میان ترم

زمان انجام کار: از ۱۲/۹/۹۰                                    / موضوع: ارایه کار نهایی شیوه انجام کار: /            منبع پاسخ:             / نحوه ارایه پاسخ: شرح موضوع: از دانشجویان که کنفرانس نداده اند می­خواهم از تاریخ ۱۲/۹/۹۰...

۹۰۱ کلیات روش تدریس/ازمون میان ترم

۹۰۱ کلیات روش تدریس/ازمون میان ترم

نام درس:  کلیات روش تدریس        / زمان انجام کار: ۲۰/۹/۹۰                                    / موضوع: آزمون میان ترم شیوه انجام کار: /            منبع پاسخ:             / نحوه ارایه پاسخ: بحث در کلاس شرح موضوع: در...

۹۰۱ اصول برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا/ازمون میان ترم

۹۰۱ اصول برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا/ازمون میان ترم

در تاریخ ۲۰/۹/۹۰ برای گروه اول (کلاس یکشنبه) و ۲۱/۹/۹۰ برای گروه دوم (کلاس دوشنبه) یک آزمون میان ترم بصورت تشریحی از فصل اول و دوم کتاب: مفهوم و حدود برنامه درسی و نیز...

۹۰۱ آشنایی با کامپیوتر/آزمون میان ترم

۹۰۱ آشنایی با کامپیوتر/آزمون میان ترم

در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ یک آزمون میان ترم بصورت عملی از بحث ویندوز و پینت در کلاس بعمل خواهد آمد. این مباحث در آزمون نهایی حذف نخواهد شد.

۹۰۱ کلیات روش تدریس/تمرین مهارت آموزی

۹۰۱ کلیات روش تدریس/تمرین مهارت آموزی

سلام  زمان انجام کار: تا ۲۹/۸  موضوع: تمرین مهارت آموزی در کتاب حرفه و فن دوم راهنمایی به تفکیک صفحات شیوه انجام کار: گروهی            منبع پاسخ: کتاب حرفه و فن و کتاب درسی            / نحوه...

۹۰۱ پروژه فردی/ اسلاید نامه

۹۰۱ پروژه فردی/ اسلاید نامه

سلامهمانطور که قرار بود دانشجویان تا روز ۲۹/۸/۹۰ اسلاید نامه را تحویل خواهند داد. متاسفانه بجز یک مورد هنوز سناریویی دستم نرسیده است. 

۹۰۱ سمینار در تکنولوژی آموزشی/ نگارش مقاله علمی

۹۰۱ سمینار در تکنولوژی آموزشی/ نگارش مقاله علمی

زمان انجام کار:         ۸/۸/۹۰                             / موضوع: ارزیابی یک مقاله علمی پژوهشی از نظر شیوه نگارش                                 شیوه انجام کار: فردی /        منبع پاسخ: منابع متعدد مانند مراجعه به کتابخانه و بخش مجلات              / ارسال...

۹۰۱ کلیات روش تدریس/ تمرین مراحل تحلیل و تنظیم یک طرح آموزشی

۹۰۱ کلیات روش تدریس/ تمرین مراحل تحلیل و تنظیم یک طرح آموزشی

 زمان انجام کار:  ۸/۸/۹۰     / شیوه انجام کار: گروهی/منبع پاسخ: کتاب علوم           / نحوه ارایه پاسخ: بحث در کلاس شرح موضوع: یک درس از کتاب علوم (در هر پایه ای اشکال ندارد ولی کپی صفحات...

رفتن به نوارابزار