برچسب گذاری توسط: استاندارد یادگیری الکترونیکی

استاندارد IEEE LTSC

در سال ۱۹۶۶، انجمن استانداردهای موجود در  فناوری های آموزشی LTSC Learning Technology Standards Committee برای به کارگیری استانداردهایی که در  زمینه های مختلفی مرتبط با فناوری آموزشی باشد، تاسیس گردید.   انجمن استاندارد IEEE...

موسسه های تعیین استاندارد (۱)

در آموزش الکترونیکی به منظور هماهنگی در بین سیستم های آموزشی از استاندارهایی استفاده می شود. این استانداردها برای ارتقای سطح کیفیت و کارایی در آموزش الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین...

رفتن به نوارابزار