برچسب گذاری توسط: رایانش ابری

مروری بر رایانش ابری در موبایل – ۱

  گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، سپیدان، ایران گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران الف- چکیده: محاسبات ابری موبایل (MCC)  در...

رفتن به نوارابزار