برچسب گذاری توسط: شبکه های اجتماعی

آیا شبکه های اجتماعی می توانند تولید دانش کنند؟

تغییر روابط موجود در شبکه های اجتماعی از روابط عمودی به روابط افقی ضرورت حضور استادان، دانشجویان و نخبگان علمی را در شبکه های اجتماعی بیش از گذشته مطرح ساخته و لازم است دانشگاه...

شبکه های اجتماعی مجازی، بستری برای آموزش و یادگیری

زبان و ادبیات مهمترین شاکله هویت فرهنگی هر کشور و ملتی محسوب می شود. ادبیات به شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند و با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند،...

رفتن به نوارابزار