برچسب گذاری توسط: یادگیری الکترونیکی

۵ مزیت ارائه محتوای آموزشی آنلاین قابل دانلود (۱)

الف) مقدمه کارمند شما در یک ماموریت مهم است و قبل از برگزاری جلسه با مشتری نیازمند استفاده از آموزش آنلاین است. حال تصور کنید که هیچ  اینترنتی در نزدیکی او وجود نداشته و...

رفتن به نوارابزار