برچسب گذاری توسط: یادگیری سیار

معرفی مقاله: امکان سنجی اجرای آموزش مبتنی بر یادگیری همراه (تلفن همراه) در دانشگاه ….

عنوان نشریه:   آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) :   زمستان ۱۳۹۳ , دوره  ۷ , شماره  ۲۸ ; از صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۲۵ . عنوان مقاله:  امکان سنجی اجرای آموزش مبتنی بر یادگیری همراه...

رفتن به نوارابزار